Neurostimulatie Ganglion
28/04/2022
Ganglion van Gasser
08/12/2020

Neurostimulatie

Doel

Therapieresistente hoofdpijnproblemen die niet het gevolg zijn van overdreven inname van pijnstillers komen mogelijks in aanmerking voor neurostimulatie.

Neurostimulatie is een therapie die vergelijkbaar is met een pacemaker, maar dan voor het zenuwstelsel. Hierdoor worden pijnprikkels beïnvloed en afgezwakt, nog voor ze de hersenen bereiken. Dit gebeurt doormiddel van een dunne draad met geleidende contactjes aan het uiteinde, hetgeen we een elektrode noemen, die we aansluiten aan een batterij die pulsen afgeeft ter hoogte van zenuwstructuren die deel uitmaken van het trigeminocervicale complex (TCC).

Het TCC is een functionele eenheid die een belangrijke rol speelt bij talrijke soorten hoofdpijn, onder andere bij migraine, clusterhoofdpijn, cervicogene hoofdpijn, etc.

Deze eenheid ontvangt signalen vanuit de 3 bovenste nekwervelsegmenten (C1, C2 en C3) en het ganglion van Gasser, die input vanuit de hersenvliezen en diens bloedvaten doorsturen. Er worden signalen uitgestuurd via het ganglion pterygopalatinum die de diameter van de hersenvliesbloedvaten beïnvloedt.

Via stimulatie van één of meerdere van deze structuren kunnen we trachten een gunstige invloed verkrijgen in het TCC, met vermindering van de hoofdpijnfrequentie en intensiteit tot gevolg.

Tijdens deze proefperiode is er een verbinding tussen de elektrode(s) en de buitenwereld, via een verlengkabel die doorheen de huid komt en op een externe batterij is aangesloten. De elektrode(s) die bij de proef worden opgeschoven zijn degene die definitief ingeplant blijven, zodat de instellingen van de tijdelijke externe batterij gewoon op de geïmplanteerde batterij kunnen gekopieerd worden. De extensiekabel die naar buiten kwam wordt uiteraard niet ingeplant, daar deze als “vuil” te beschouwen is. Dagelijkse verzorging van de huid waar de extensiekabel tijdens de proef naar buiten komt door thuisverpleging is dan ook een must, zeker tijdens de eerste dagen, om infecties te voorkomen.

Patiënten die bij ons een kandidaat worden geacht voor een proef met gelijk welke vorm van neurostimulatie worden steeds psychologisch gescreend, daar we weten dat de mentale toestand een duidelijke impact heeft op pijnklachten. Globale pijn die wordt ervaren is de som van twee opstijgende zenuwbanen min de invloed van een dalende zenuwbaan die deze opstijgende banen moet temperen. Deze dalende baan ontstaat in het emotionele systeem.

Hoeveel terugbetaald?

In België is deze therapie helaas niet terugbetaald, doch de efficiënte ervan kan beoordeeld worden tijdens de proefperiode.