Rhizolyse/wortelblock C2 (cervicogene hoofdpijn)
02/03/2021
RF Nervus Maxillaris/Mandibularis
28/04/2022

RF Supraorbitalis/Infraorbitalis/Mentalis

Doel

Deze zenuwen zijn de eindtakken van respectievelijk de eerste, de tweede en de derde tak van de nervus trigeminus, die het gevoel van een stuk huid verzorgen. Bij pijn in gebied dat slechts door één van deze zenuwen wordt bezenuwd is deze behandeling zinvol, gezien het zeer gericht is en minimaal invasief. Deze behandeling is soms complementair aan een radiofrequente behandeling van het ganglion van Gasser of radiofrequente behandeling van de nervus maxillaris/mandibularis bij restletsels in één van beide takken.

  • De nervus supraorbitalis is één van de eindtakken uit de V1 tak van de nervus trigeminus die het stuk huid boven het oog bezenuwt, ter hoogte van het voorhoofd.
  • De nervus infraorbitalis is één van de eindtakken van de nervus maxillaris, die ontstaat uit de V2 tak van de nervus trigeminus, en die het stuk huid net onder het oog bezenuwt, ter hoogte van de bovenkaak.
  • De nervus mentalis is één van de eindtakken van de nervus mandibularis, die ontstaat uit de V3 tak van de nervus trigeminus, en die het stuk huid tussen de onderlip en kin bezenuwt, ter hoogte van de onderkaak.

We kunnen pijn vanuit deze zenuwen trachten te verzachten via pulsen van energie, een zogenaamde gepulseerde radiofrequente behandeling of pRF.

Hoe?

We prikken de huid in het aangezicht aan ter hoogte van de plaats waar deze zenuwen de schedel verlaten door specifieke openingen. We schuiven het naaldje voorzichtig op terwijl we dit naaldje stimuleren. Wanneer we de juiste zenuw bereikt hebben zien we de spieren die door deze zenuw gecontroleerd worden licht samentrekkingen. De behandeling is steeds een gepulseerde radiofrequente behandeling (pRF), waarbij een aantal pulsen van energie op de zenuwknoop afgegeven worden. Dit zorgt ervoor dat deze minder ongecontroleerd afvuurt en dat de zenuwpijn in dit gebied afneemt. Bij een pRF wordt er niet met hoge temperaturen gewerkt en wordt er dus geen echt letsel gecreëerd. Het effect van een radiofrequente behandeling treedt op na 3-6 weken.

Hoeveel terugbetaald?

Deze behandeling wordt terugbetaald, doch is slechts zinvol met voldoende lang interval. Er gebeurt een inschatting van de zinvolheid van de behandeling in overleg met uw pijnarts tijdens een raadpleging.