RF Supraorbitalis/Infraorbitalis/Mentalis
28/04/2022
Neurostimulatie Ganglion
28/04/2022

RF Nervus Maxillaris/Mandibularis

Doel

De nervus maxillaris en mandibularis zijn de zenuwen die respectievelijk vanuit de tweede en derde tak van de nervus trigeminus ontstaan, op het ogenblik dat ze de schedelholte verlaten hebben en zich in het aangezicht bevinden. Bij pijn in gebied dat slechts door één van deze zenuwen wordt bezenuwd is deze behandeling zinvol, gezien het zeer gericht is en minimaal invasief. Deze behandeling is soms complementair aan een RF ganglion van Gasser bij restlast in één van beide takken.
  • De nervus maxillaris ontstaat uit de V2 tak en verzorgt het gevoel in het middenste deel van het gezicht, met name de wang, de neus, de bovenkaak, het bovengebit en de neusbijholten.
  • De nervus mandibularis ontstaat uit de V3 tak en is verantwoordelijk voor het gevoel in de onderkaak, het ondergebit, de tong en de kin.

We kunnen pijn vanuit deze zenuwen trachten te verzachten via pulsen van energie, een zogenaamde gepulseerde radiofrequente behandeling of pRF.

Hoe?

We prikken de huid in het aangezicht aan, iets voor het oor aan de aangedane zijde, tussen de bovenkaak en onderkaak. Dit is de zogenaamde “notch” van de mandibula. We schuiven het naaldje voorzichtig op terwijl we dit naaldje stimuleren. Wanneer we de juiste zenuw bereikt hebben zien we de spieren die door deze zenuw gecontroleerd worden licht samentrekkingen. De behandeling is steeds een gepulseerde radiofrequente behandeling (pRF), waarbij een aantal pulsen van energie op de zenuwknoop afgegeven worden. Dit zorgt ervoor dat deze minder ongecontroleerd afvuurt en dat de zenuwpijn in dit gebied afneemt. Bij een pRF wordt er niet met hoge temperaturen gewerkt en wordt er dus geen echt letsel gecreëerd. Het effect van een radiofrequente behandeling treedt op na 3-6 weken.

Hoeveel terugbetaald?

Deze behandeling wordt terugbetaald, doch is slechts zinvol met voldoende lang interval. Er gebeurt een inschatting van de zinvolheid van de behandeling in overleg met uw pijnarts tijdens een raadpleging.