Ganglion van Gasser
08/12/2020
Facetbehandeling hoogcervicaal
03/03/2021

Ganglion pterygopalatinum/sfenopalatinum

Doel

Het ganglion pterygopalatinum (ook wel sfenopalatinum genaamd) is een zenuwknoop die een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van bepaalde soorten ernstige hoofdpijn. Door deze zenuwknoop aan te pakken kunnen we deze hoofdpijnklachten een tijdlang temperen.

Hoe?

Omdat de behandeling onder sedatie (een roes) plaatsvindt moet u 6 tot 8 uur vooraf nuchter zijn. Onder deze lichte roes (voor het comfort) wordt er via röntgendoorstraling bepaald hoe we vlot met een naald via de wang tot aan deze zenuwknoop raken, die zich vlakbij de neus bevindt. Eenmaal we vermoeden op de juiste plaats te zijn wordt de correcte positie van de naaldtip bevestigd via stimulatietesten. De zenuwknoop wordt vervolgens gecontroleerd opgewarmd (continue radiofrequente behandeling of CRF) dan wel medicamenteus aangepakt doormiddel van toediening van Botox (botuline toxine) die de signaaloverdracht van deze zenuwknoop functioneel uitschakelt. Het effect van een radiofrequente behandeling treedt op na 3-6 weken, Botox werkt gewoonlijk iets sneller.

Hoeveel terugbetaald?

Deze behandeling is slechts zinvol met voldoende lang interval. Bij Botox kan dit 1x per 3 maand zo nodig. Er gebeurt alleszins een inschatting in overleg met uw pijnarts tijdens een raadpleging. Botox bij deze behandeling is ‘off-label gebruik’, wat wil zeggen dat een goedgekeurd geneesmiddel wordt gebruikt voor een andere indicatie, patiëntengroep, dosering of via een andere toedieningsroute dan waarvoor het geneesmiddel is goedgekeurd. Hierdoor is deze behandeling met Botox niet terugbetaald. De veiligheid en effectiviteit van Botox voor deze indicatie en op deze toedieningswijze werd echter al aangetoond in Europese studies en dit werd bevestigd door onze eigen ervaringen.