Intrathecale pomp
28/04/2022

Dorsal root ganglion (DRG) neurostimulatie of zenuwwortel neurostimulatie

Doel

Een dorsal root ganglion of een zenuwwortel is een bundel zenuwen die langs beide zijden vanuit het ruggenmerg ontstaan en verantwoordelijk zijn voor het gevoel in een specifiek bezenuwingsgebied, hetgeen we een dermatoom noemen. DRG neurostimulatie is een therapie die vergelijkbaar is met een pacemaker, maar dan voor het zenuwstelsel. Hierdoor worden pijnprikkels uit dit dermatoom beïnvloed en afgezwakt, nog voor ze de hersenen bereiken. Dit gebeurt doormiddel van een dunne draad met geleidende contactjes aan het uiteinde, hetgeen we een elektrode noemen, op te schuiven tot vlak bij het DRG. Deze elektrode wordt opgeschoven via een dunne naald, waarmee we de epidurale ruimte aanprikken. Het aanprikken is vergelijkbaar met deze voor een epidurale pijnpomp bij een bevalling. Vervolgens sturen we de elektrode in de richting van de uitgang van de zenuwwortel uit het beenderige kanaal van de wervelkom, het neuroforamen, waar de zenuwwortel zich bevindt. Dit heeft als voordeel dat we zeer specifiek een bepaald gebied kunnen aanpakken. We sluiten deze elektrode aan op een batterij, die pulsen afgeeft aan de zenuwwortel. Er is altijd eerst een proefperiode om te kijken of de klachten voldoende verzacht worden met de therapie. Bij een negatieve proef is de ingreep reversibel, hetgeen een groot voordeel is.

DRG stimulatie gebeurt via een simulatievorm waarbij er geen tintelingen hoeven gevoeld te worden om een pijnverzachtend effect te bekomen, via een zogenaamde “subtreshold” of hogere frequentie stimulatievorm.

Er is altijd eerst een proefperiode, waarbij er een verbinding is tussen de elektrode(s) en de buitenwereld, via een verlengkabel die doorheen de huid komt en op een externe batterij is aangesloten. De elektrode(s) die bij de proef worden opgeschoven zijn degene die definitief ingeplant blijven, zodat de instellingen van de tijdelijke externe batterij gewoon op de geïmplanteerde batterij kunnen gekopieerd worden. De extensiekabel die naar buiten kwam wordt uiteraard niet ingeplant, daar deze als “vuil” te beschouwen is. Dagelijkse verzorging van de huid waar de extensiekabel tijdens de proef naar buiten komt door thuisverpleging is dan ook een must, zeker tijdens de eerste dagen, om infecties te voorkomen.

Patiënten die bij ons een kandidaat worden geacht voor een proef met gelijk welke vorm van neurostimulatie worden steeds psychologisch gescreend, hetgeen verplicht is voor terugbetaalde indicaties doch ook belangrijk bij zelf betalende patiënten, daar we weten dat de mentale toestand een duidelijke impact heeft op pijnklachten. Globale pijn die wordt ervaren is de som van twee opstijgende zenuwbanen min de invloed van een dalende zenuwbaan die deze opstijgende banen moet temperen. Deze dalende baan ontstaat in het emotionele systeem.

Hoeveel terugbetaald?

In België is deze therapie terugbetaald bij patiënten met een chronisch complex regional pain syndrome (CRPS), de vroegere Südeck, met blijvende zenuwpijn in de onderste ledematen als gevolg van chirurgie, trauma of een ander zenuwletsel. In het kader van terugbetaling moet er voldoen worden aan de zogenaamde Budapest criteria. Er zijn echter talrijke andere indicaties die een realistische kans hebben op een gunstig therapeutisch effect, doch deze zijn helaas niet terugbetaald in België.